Kvalitetskontrol

Vores kvalitetssystem understøttes af Engelhardt AB’s eget laboratorium, moderne produktionsanlæg og frem for alt vores veluddannede personale. Medarbejderne på vores eget laboratorium arbejder naturligvis tæt sammen med leverandørerne og vores produktion. De godkender leverandørerne, tager stikprøver af indgående varer, sørger for, at korrekt dokumentation medfølger og kvalitetskontrollerer alt det, vi selv producerer, inden levering til dig som kunde.

Alt kontrolleres. Ind kommer adskillige hundrede ingredienser i pulverform fra hele verden, hvor vi tager ansvaret for sporbarhed, produktkvalitet, korrekte produktionsprocesser og opfyldte hygiejnekrav. Desuden prøvebager vi produceret batch for at kvalitetssikre, at bageriblandingen fungerer i din hverdag.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) er en integreret del af Engelhardt AB kvalitetssystem og har til formål at fremme produktsikkerheden. Egenkontrolprogrammet og HACCP-planen betyder, at vi opfylder lovens krav og ikke bringer forbrugernes helbred i fare.